www.pikspaw.pl Strona główna e-mail
m1.png, 331B Strona główna O firmie Oferta Realizacje Kontakt PIK SPAW S.C.
PIK SPAW S.C.
Szkolenia

Szkolenia spawaczy

Szkolenia z zakresu spawania: gazowego (311),  łukowego elektrodą otuloną (111),  
elektrodą topliwą w osłonie gazów (131,135); łukowe drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych(136), łukowe drutem proszkowym w osłonie gazów obojętnych (137), elektroda nietopliwą w ołonie gazu obojętnego (141), plazmowe (15).
                   


  Prowadzimy kursy spawania blach i rur w oparciu o wytyczne i pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa. Kursanci po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymują książeczkę spawacza i Świadectwo Egzaminu  Kwalifikacyjnego Spawacza, które upoważniają do pracy w zakresie uzyskanych uprawnień. Uprawnienia spawaczy podlegają weryfikacji co 2 lata i wymagają zdania egzaminu. Posiadamy uprwanienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do szkolenia i ezaminowania spawaczy.

                             

            


Szkolenia personelu badawczego 

 Szkolenia z zakresu badań wizualnych (VT). Kurs obejmuje szkolenie i egzamin zgodnie
z normą PN-EN 473. Kursanci po zdaniu egzaminu otrzymują Certyfikat Kompetencji w zakresie badań
 wizualnych VT-1, VT2.

Szkolenia z zakresu badań penetracyjnych (PT). Kurs obejmuje szkolenie i egzamin zgodnie z normą PN-EN 473. Kursanci po zdaniu egzaminu otrzymują Certyfikat Kompetencji w zakresie badań penetracyjnych PT-1, PT-2.Szkolenia z zakresu badań magnetyczno - proszkowe (MT). Kurs obejmuje szkolenie i egzamin zgodnie z normą PN-EN 473. Kursanci po zdaniu egzaminu otrzymują Certyfikat Kompetencji w zakresie badań magnetyczno - proszkowych MT-1, MT-2.

Zajęcia przeprowadzane są przez wykwalifikowaną kadrę Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
Strony www: Go3.plStrona główna .. O firmie .. Oferta .. Realizacje .. Kontakt