BADANIA MAGNETYCZNO-PROSZKOWE

W badaniach magnetyczno-proszkowych wykorzystuje się zjawisko rozproszenia pola magnetycznego lub magnetyzmu szczątkowego. Zjawisko rozproszenia pola magnetycznego wokół nieciągłości oraz magnetyzm szczątkowy umożliwiają wykrycie niezgodności powierzchniowych i podpowierzchniowych, takich jak pęknięcia, pęcherze, pustki, wtrącenia niemetaliczne, nieciągłości płaskie i szczelinowe. Metoda ta przeznaczona jest do badania złączy spawanych, odlewów, odkuwek itp. wykonanych z materiałów ferromagnetycznych za pomocą jarzma lub cewki magnetycznej przy zastosowaniu wykrywających środków barwnych lub fluorescencyjnych.

Galeria

Telefon

34 37-21-356
604 497 368
602 247 811

Do pobrania

Wniosek

Do pobrania

Oświadczenie