Weryfikacja uprawnień spawaczy

Kursy spawania i weryfikacja uprawnień spawaczy

Kursy spawania realizowane są dla klientów indywidulanych, na zlecenie firm oraz Urzędów Pracy. Firma nasza jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Posiadamy Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy w zakresie spawania m.in.:

 • acetylenowo – tlenowego (311)
 • elektrodą otuloną (111)
 • MAG drutem elektrodowym litym (135)
 • TIG z dodatkiem drutu/pręta litego(141)
 • MIG drutem elektrodowym litym (131)
 • MAG drutem elektrodowym proszkowym z rdzeniem topnikowym (136)
 • MAG drutem elektrodowym proszkowym z rdzeniem metalicznym (138)
 • łukiem krytym drutem elektrodowym litym (121)
 • plazmowego (15)

Kursy spawania prowadzone są wg normy PN-EN ISO 9606 oraz w oparciu o Wytyczne Instytutu Spawalnictwa Nr W-14/IS-17 i umożliwiają zdobycie uprawnień spawalniczych w trzech poziomach kwalifikacji:
1. Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi,
2. Spawania blach spoinami czołowymi,
3. Spawania rur spinami czołowymi.

Prowadzimy również kursy cięcia tlenowego, cięcia plazmowego oraz lutowania.

Wymagania dla uczestników kursów spawania:

 • wiek minimum 18 lat
 • wykształcenie min podstawowe
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza.

Absolwenci kursów otrzymują Książkę i Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, w których ujęty jest zakres zdobytych uprawnień.

Galeria

Telefon

34 37-21-356
604 939 669