Szkolenia personelu NDT

Szkolenia personelu NDT

We współpracy z Zakładem Badań Nieniszczących Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach organizujemy szkolenia dla personelu badań nieniszczących wg normy PN-EN ISO 9712 w zakresie badań wizualnych VT, penetracyjnych PT i magnetyczno-proszkowych MT.
Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują Certyfikat Kompetencji personelu badań nieniszczących oraz legitymację specjalisty badań nieniszczących wydawaną przez Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa.

Galeria

Telefon

34 37-21-356
604 939 669

Do pobrania

Wniosek

Do pobrania

Oświadczenie