BADANIA METALOGRAFICZNE

Badania makroskopowe polegają na obserwacji okiem nieuzbrojonym, lub przy pomocy lupy o powiększeniu nie przekraczającym 30x, powierzchni zewnętrznej, zgładów lub przełomów badanych elementów i często traktowane są jako badania wstępne przed wykonaniem dokładniejszych badań mikroskopowych. Ponieważ przy badaniach makroskopowych obserwuje się większe przekroje i powierzchnie, a niekiedy i całe przedmioty, pozwala to na wstępną ocenę struktury oraz rozmieszczenia różnego rodzaju niezgodności i zniekształceń w badanym przedmiocie lub złączu.

Badania mikroskopowe przygotowanej powierzchni przekroju próbki polegają na obserwacji przy użyciu mikroskopu metalograficznego, umożliwiającego obserwację próbki w świetle odbitym od jej powierzchni, z zastosowaniem powiększeń od około 30 do 1800-krotnych.

Celem badań jest ujawnienie mikrostruktury badanego materiału oraz identyfikacja nieciągłości materiałowych niewidocznych okiem nieuzbrojonym.

Badania mikroskopowe pozwalają na rozróżnienie składników strukturalnych oraz określenie ich morfologii, ilości, wymiarów i rozmieszczenia.

 

Telefon

34 37-21-356
604 497 368
602 247 811

Do pobrania

Wniosek

Do pobrania

Oświadczenie