BADANIA RADIOGRAFICZNE

Badania radiograficzne polegają na wprowadzeniu do obiektu promieniowania X lub gamma, rejestracji obrazu radiometrycznego prześwietlanego obiektu na błonie radiograficznej i uzyskaniu wyników badania w postaci radiogramu.
Celem badań jest wykrywanie nieciągłości materiałowych, powstających w procesach wytwarzania i podczas eksploatacji, w szczególności w złączach spawanych, odlewach, odkuwkach i innych wyrobach hutniczych.
Badania pozwalają na wykrywanie nieciągłości wewnętrznych i podpowierzchniowych o charakterze przestrzennym i płaskim. W przypadku złączy spawanych są to pęcherze, przyklejenia, pęknięcia, wtrącenia, podtopienia, braki przetopu i inne.

Galeria

Telefon

34 37-21-356
604 497 368
602 247 811

Do pobrania

Wniosek

Do pobrania

Oświadczenie