BADANIA TWARDOŚCI

Twardość jest miarą odporności materiału przeciw lokalnym odkształceniom trwałym, powstałym na powierzchni badanego przedmiotu wskutek działania skupionych nacisków punktowych spowodowanych wciskaniem w nią drugiego, twardszego ciała, zwanego wgłębnikiem.
Pomiary twardości metodą Vickersa stosujemy do złączy spawanych przy kwalifikowaniu technologii spawania (WPQR) wg serii norm PN EN ISO 15614-1, egzaminach spawaczy wg serii norm PN EN ISO 9606 oraz przy badaniach własności mechanicznych wyrobów metalowych wg norm przedmiotowych.

Telefon

34 37-21-356
604 497 368
602 247 811

Do pobrania

Wniosek

Do pobrania

Oświadczenie