PRÓBA ZGINANIA

Badanie polegające na zginaniu próbki w celu określenia wskaźników wytrzymałościowych oraz cech sprężystych i plastycznych badanego materiału lub sprawdzenia zdolności materiału do odkształceń plastycznych w czasie działania siły zginającej.
Próba zginania złącza spawanego ma na celu ocenę ciągliwości oraz stwierdzenie obecności niezgodności spawalniczych na powierzchni złącza lub w jej pobliżu.

Galeria

Telefon

34 37-21-356
604 497 368
602 247 811

Do pobrania

Wniosek

Do pobrania

Oświadczenie