STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

Badanie polegające na rozciąganiu próbki, w trakcie którego rejestruje się zależność przyrostu długości próbki od wielkości siły rozciągającej oraz określa wytrzymałość na rozciąganie, granicę sprężystości, granicę plastyczności, przewężenie przekroju, wydłużenie i wielkość siły powodującej zerwanie próbki.

Galeria

Telefon

34 37-21-356
604 497 368
602 247 811

Do pobrania

Wniosek

Do pobrania

Oświadczenie